Ansvarsfriskrivning

Webbsidan ”Life is Sweet med Aviko” (ägare Aviko Norden) är enbart avsedd för generell information om våra produkter och tjänster. Alla förklaringar eller råd på denna hemsida är av generell natur och ska inte ses som förklaring eller råd avseende någon specifik situation. Vi har vidtagit tillbörliga åtgärder och vinnlagt oss om att utforma informationen på webbsidan med omsorg, för att den ska vara så komplett som möjligt. Aviko Norden kan dock inte garantera att denna information är och fortsätter att vara fullständigt korrekt. Informationen uppdateras regelbundet och Aviko Norden reserverar sig rätt att göra ändringar löpande utan att meddela dessa i förväg.

Besökare på ”Life is Sweet med Aviko” kan därför inte göra anspråk på rättigheter, baserade på information publicerad på webbsidan. Aviko Norden kan inte hållas ansvarigt för någon typ av eventuell skada som kan uppstå, vare sig direkt eller indirekt, som en följd av användningen av denna webbsida eller som en följd av att informationen publicerad av Aviko Norden inte går att använda. 

Ingen del av denna webbsida får kopieras, lagras i någon databas eller göras tillgänglig publikt i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande i förväg från Aviko Norden. 

Aviko Norden strävar efter att denna webbsida ska vara tillgänglig men kan inte hållas ansvarigt för konsekvenser i någon form av att webbsidan inte är tillgänglig av någon anledning oavsett tidsperiod. Webbsidan kan komma att stängas ner tillfälligt eller permanent utan meddelande i förväg. Alla rättigheter förbehållna. Alla besökare på hemsidan anses ha accepterat villkoren såsom beskrivna i denna text.