Integritetspolicy och cookies (kakor)

Aviko Sweet Life är en webbsida inom Aviko Norden. Integritet och dataskydd för kunder och besökare som får information via webbsidan är viktigt. Aviko Norden har därför vidtagit nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, och anpassa hanteringen efter kraven I GDPR (General Data Protection Regulation). All data som Aviko Norden samlar för att fullfölja våra åtagande vad gäller produkter och service hanteras i enlighet med GDPR, som träder i kraft i EU den 25 maj 2018.

I vår integritetspolicy vill vi säkerställa att det är tydligt för dig vilka personuppgifter vi hanterar och hur vi gör det. Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi publicerar uppdateringarna på denna webbsida. För att du ska hålla dig uppdaterad rekommenderar vi att du besöker sidan regelbundet.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder webbsidan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Dessa uppgifter kan samlas in direkt från dig, när du till exempel väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev eller väljer att kontakta oss. Data om dig kan också genereras automatiskt. 

Personuppgifter som vi samlar in kan inkludera: namn, epostadress, postnummer, gatuadress och husnummer, ort, land, arbetsrelaterad information (till exempel titel, arbetsgivare, kontaktinformation till arbetsgivare), intresse, samt information om ditt besök på webbsidan (till exempel webbläsare, öppnade sidor, längd på webbplatsbesöket). Vi kan också samla vissa uppgifter via cookies. Cookies är textfiler som webbläsaren lagrar på din dator. Med hjälp av cookies kan webbsidan komma ihåg och hantera viss information så att besöket på sidan underlättas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies, som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Inom EU: s medlemsstater eller i andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer Google att förkorta din IP-adress innan den skickas om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen.

Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att associera din webbläsares IP-adress, överförd för Google Analytics, med annan data som innehas av Google.

Du kan blockera användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Vidare kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och dess bearbetning av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som tillhandahålls under denna länk

2. Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter för att fullfölja våra affärsåtagande mot kunder. Vi använder personuppgifter vid försäljning och leverans av produkter och tjänster, inklusive finansiella transaktioner. Vi kan också använda personuppgifter för att förse dig med information och upprätthålla en relation med dig, samt i analysen av vår webbsida för att förbättra användarupplevelsen. Dina personuppgifter kan också krävas för vår interna administration, revision och för att följa gällande lagar och regelverk inom olika områden. Dina personuppgifter kommer endast att användas på ovan angivna sätt och områden, eller för motsvarande syften. Aviko Norden samlar in dina personuppgifter antingen baserat på ditt samtycke, för att det är nödvändigt utifrån ett avtal, för att det finns ett rimligt intresse utifrån vad som beskrivs i denna integritetspolicy, eller baserat på lagkrav. 

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att användas om nödvändigt och endast av Aviko Nordens personal eller annan personal utifrån avtal med Aviko Norden. Detta inkluderar personal från extern part såvida denna part hanterar data för Aviko Nordens räkning utifrån det syfte och på det sätt som Aviko Norden beskriver i denna integritetspolicy. 

Aviko Norden kräver att dessa externa parter vidtar samma säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Om dina personuppgifter överförs till tredje land, följs kraven för sådan dataöverföring. Utöver att göra dina personuppgifter tillgängliga för ovan nämnda parter, kommer Aviko Norden inte att göra dem tillgängliga för tredje man, så länge det inte krävs för att följa gällande lagar och regelverk. 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Aviko Norden vidtar kontinuerligt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig access, förlust, utplåning, exponering och otillbörlig användning. Vi övervakar så att dina personuppgifter är korrekta och hanteras korrekt. Dessa åtgärder utvärderas regelbundet och justeras om nödvändigt. 

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Aviko Norden kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som behövs utifrån syftet som beskrivs i denna integritetspolicy. Om vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du alltid återkalla detta samtycke. Data som vi får tillgång till från dig för att du behöver information från oss, används en gång för att fullgöra informationsförfrågan. Utifrån statistikbehov kan Aviko Norden eventuellt lagra data längre än vad som alltid kan anses nödvändigt, men vi strävar kontinuerligt efter att säkerställa att vi följer principen om dataminimering.

6. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill se ett utdrag över det som är lagrat om dig, eller vill att det ska raderas, korrigeras eller ändras, eller om du motsätter dig någon behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Aviko Norden via kontaktformuläret på Aviko Sweet Life. Principiellt kommer Aviko Norden att svara på din förfrågan inom en månad. 

Om du har registrerat dig för ett nyhetsbrev och inte längre vill prenumerera på det, kan du använda avanmälningslänken i aktuellt nyhetsbrev. 

7. Användning av cookies

Aviko Norden använder cookies när vi erbjuder våra tjänster. Det här är en liten, enkel fil med data som antingen lagras på datorns hårddisk eller i webbläsarens session. I vår cookieinformation kan du läsa om vår användning av cookies.

8. Länkar till andra webbsidor

Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor både inom Aviko Norden och externt. Andra sidor inom Aviko Norden kan innehålla andra, specifika integritetspolicies och villkor. Externa sidor kan använda annorlunda integritetspolicies och regelverk. Det är ditt ansvar som besökare att kontrollera detta innan du gör dina personuppgifter tillgängliga på dessa webbsidor. Aviko Norden är inte ansvarigt för integritetspolicies på externa webbsidor. 

9. Ändringar och kontaktinformation 

Du bör regelbundet uppdatera dig på förändringar i denna integritetspolicy. Vi publicerar dem på denna webbsida. 

Kontakt 

Aviko Norden AB
Knut Påls väg 19 S-256 69 Helsingborg
Tel: +46 42-38 60 30
GDPR@aviko.com